Alguns exemples de treballs PDI

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/tac/pissarres-digitals-interactives/tac_3.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari

Mirarem el teu comentari i el publicarem ben aviat. Gràcies!